Zoeken kan zoveel beter

Zoeken Zoeken in juridische data(banken) vindt nu nog ouderwets plaats. De zoeker tikt wat woorden of kiest menu-items en krijgt een resultaat gepresenteerd. Bijvoorbeeld zoekwoord is “letsel” gecombineerd met instantie is “rechtbank Leeuwarden”. Dat kan nu al zoveel beter. Op een enkele verbetering na is de manier waarop wij informatie zoeken in juridische databank nu […]

Vernieuwen is een gebrek aan zelfbeheersing

Je hoeft niet te innoveren, maar je moet je wel aanpassen Eind augustus 2014 overleed Jan Fischer, eigenaar van Hotel van der Werff op Schiermonnikoog. Wat kunnen advocaten en notarissen leren van het succesvolle Van der Werff? Stel je voelt je niet prettig bij continue innovatie. Wat is dan wel een mogelijkheid? De les van […]

5 Tips voor de notaris website Keer de zaak eens om

Notarissen en communicatie met hun markt, het wil nog steeds niet erg vlotten. Sommige kantoren hebben het licht gezien, maar zoveel andere nog niet. Ik geef vijf tips om uw markt beter te benaderen. Ik spits het toe op de website, maar het gaat om een totale andere benadering van uw markt. De belangrijkste achterliggende […]