Archive by Author

McLaw de McDonalds van het recht

Keuze voor de advocaat Volgens sommige kenners van de advocatuur, zoalsĀ advocatenopleider OSR, moeten advocaten in de nabije toekomst een keuze maken voor specialisatie in een bepaalde markt of niche. Een keuze voor een markt is bijvoorbeeld specialiseren in de tuinbouw. De advocaat weet dan veel over die branche, en niet alleen op juridisch gebied. Of […]

Rechters, advocaten en sociale media

Inleiding Miljoenen Nederlanders hebben een profiel op Facebook of LinkedIn. Er is geen reden om aan te nemen dat juristen hierin afwijken van de gemiddelde Nederlander. Toch moeten hier enkele kanttekeningen bij geplaatst worden. Zijn er bijzondere regels voor rechters, Officieren van Justitie en advocaten bij hun onderlinge relatie op sociale media? Is er sprake […]