Artikelen

Home » Artikelen » Pagina 6

Als geld geen rol speelt

De overheid bezuinigt op de rechtshulp, griffierechten worden verhoogd. Procederen wordt lastiger voor personen en bedrijven die niet beschikken over diepe zakken. Vanuit Amerika, Engeland en Duitsland is er een innovatief alternatief...

Lees meer

De Doehetzelfadvocaat komt er aan

Door nieuwe toepassingen van IT en de toenemende tendens bij mensen om dingen zelf te willen uitvoeren, zal in de zeer nabije toekomst het landschap van juristen fundamenteel veranderen. In den beginne van de automatisering werden bestaande...

Lees meer