Notarissen verkwanselen eigen imago met BV-Fabriekjes

Notarissen verkwanselen eigen imago met BV-Fabriekjes

Home » Notarissen verkwanselen eigen imago met BV-Fabriekjes

De door notarissen gestarte online BV-fabriekjes maken het eenvoudig en onzorgvuldig oprichten van een BV nu wel heel makkelijk. Gevolg: er is geen enkele controle meer op de oprichting van een BV.

BV fabriekjes
BV Fabriek
Wat is er aan de hand? Enkele notarissen hebben online een soort BV-fabrieken gebouwd. Door het invullen van een formulier kan binnen 24 uur een BV worden opgericht. In hun ijver om online geld te verdienen, nemen deze notarissen het met hun zorgplicht duidelijk minder nauw dan hun collega’s. De BV-oprichter wordt online nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om de BV op te richten bij volmacht, waardoor de oprichters zich bij een willekeurige notaris in het land kunnen legitimeren. Die doet ‘blind’ de legalisatie van hun ID en stuurt deze naar de oprichtende notaris. Dat is het definitieve einde van de controle door de notaris en daarmee verkwanselen ze hun unieke rol van objectieve expert.

De oprichtende notaris heeft geen idee welke persoon of personen de BV oprichten. De notaris waar de legalisatie plaatsvindt hoeft daar ook niet op te letten. Zware JongensKortom, iedereen kan een BV oprichten zonder veel controle. Daarmee vervalt de enige reden om de oprichting van een BV bij de notaris te laten plaatsvinden. Het idee was dat de notaris controleerde wie de BV opricht en waarom. Zo kon deze toezien op een ordelijk verloop van het rechtsverkeer. Sinds de invoering van de nieuwe BV-wetgeving is het preventieve toezicht door justitie ook al vervallen. Het oprichten van een BV is eenvoudiger dan ooit.

Een van de grootste aanbieders van deze manier van werken claimt in 2014 bijna 2.000 BV’s te hebben opgericht. De risico’s zijn groot. Als blijkt dat hier (een reeks van) BV’s tussen zitten die betrokken zijn bij witwassen of illegale activiteiten dan is de imagoschade voor de betrokken notaris groot. Het punt is echter dat hier ook sprake is van een risico voor de beroepsgroep als geheel.Meldpunt internetcriminaliteit Immers als blijkt dat een BV oprichten bij de notaris een wassen neus is, dan zal de maatschappelijke druk toenemen om de oprichting helemaal zonder notaris te laten uitvoeren.

Geen beveiligde verbinding

Naast deze problematiek zijn er ook nog andere zaken die in het oog springen bij het onderzoek naar online BV-sites. Voor het onderzoek werden 19 websites vergeleken waar een BV opgericht kon worden.
De belangrijkste is wel dat er enkele sites zijn van nota bene notarissen die niet beveiligd zijn (met het groene slotje). Op deze sites wordt dan ook nog gevraagd om scans van ID bewijzen te uploaden. Hiermee springen deze notarissen wel bijzonder onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor de minder technisch onderlegden: bij het verzenden van persoonlijke gegevens via een onbeveiligde site is het eenvoudig voor kwaadwillenden om deze af te vangen.

Onduidelijk aanbod

Een tweede punt is het totaal onduidelijke aanbod. Wat kost het nu uiteindelijk om een BV op te richten? Voor een niet geoefende leek (in principe dus alle ondernemers) is onduidelijk welke kosten uiteindelijk in rekening gebracht worden. De aanbieders maken er een potje van. Kosten voor Kamer van Koophandel, ID controle en dergelijke worden lang niet altijd duidelijk benoemd.

Het bontst maakt de notaris het die alle werkzaamheden uit zijn aanbod heeft gestript. Deze suggereert dat de oprichter wel zelf een aandeelhoudersregister kan opmaken en bijhouden. Gelukkig staat er nog wel bij dat fouten in dit register een economisch delict zijn, waar een forse boete op staat.

Met wie doe ik zaken

Lang niet op iedere site is duidelijk met wie de oprichter zaken doet. Is hier een notaris bij betrokken? Welke notaris maakt de akte? Onder welke voorwaarden doe ik zaken op deze site? Soms zijn dat zowel de voorwaarden van de site als die van een notaris.

Kamer van Koophandel kan dit ook

Als notarissen op deze wijze online diensten aanbieden, moeten ze niet vreemd opkijken als de politiek vervolgens besluit de dienstverlening weg te halen bij de beroepsgroep. Dan kan de Kamer van Koophandel het beter, veiliger en vermoedelijk nog een stuk goedkoper.