Als geld geen rol speelt

De overheid bezuinigt op de rechtshulp, griffierechten worden verhoogd. Procederen wordt lastiger voor personen en bedrijven die niet beschikken over diepe zakken. Vanuit Amerika, Engeland en Duitsland is er een innovatief alternatief voorhanden: Procesfinanciering. Een alternatief dat wel enige beperkingen in de vorm van regels zou mogen kennen. Procesfinanciering is een alternatief voor No Cure No […]

De Doehetzelfadvocaat komt er aan

Door nieuwe toepassingen van IT en de toenemende tendens bij mensen om dingen zelf te willen uitvoeren, zal in de zeer nabije toekomst het landschap van juristen fundamenteel veranderen. In den beginne van de automatisering werden bestaande processen vereenvoudigd en gerationaliseerd. Een tekstverwerker was veel handiger dan een typemachine. Daarna werd de opslag van gegevens […]

Managementsamenvatting Advocatenkantoren in verandering

Het onderzoek Altman Weil is een van de meest vooraanstaande adviesbureaus voor de juridische sector in Amerika. Dit onderzoek gaat over de Amerikaanse markt, maar bevat ook zeker aanknopingspunten voor de Nederlandse. Het onderzoek is gedaan onder 791 advocatenkantoren, waarvan er 238 meededen. Zij werden bevraagd over hun rol en positie in het veranderende juridische […]