Top 50 Advocatuur op Facebook

Top 50 Advocatuur op Facebook

Home » Top 50 Advocatuur op Facebook

De Top 50 van de Nederlandse advocatuur heeft een totaal ander gezicht indien deze wordt gesorteerd naar Facebook likes.

Top 25 in FB likes

In navolging van mijn eerdere onderzoek hier de Top 25 van de Nederlandse Advocatuur in FB Likes. Deze lijst is opgesteld uit uitsluitend kantoren die in de Top 50 van de advocatuur voorkomen.
Wilt u een Top 20 op basis van het aantal Likes, die staat in het blog van vorige week. Hierin is te zien hoe kleine kantoren vaak veel succesvoller zijn dan grote.
In de tabel staat in kolom 2, Top50 de positie die het kantoor in neemt in de Top 50 van de advocatuur.
Top 25 advocatuur in Likes

Loyens & Loeff op kop

Lang niet ieder Top 50 kantoor gebruikt zijn pagina voor hetzelfde doel. De nummer 1 in deze lijst is zelfs geen kantoorpagina. Het is de specifiek voor studenten gemaakte pagina van de LoLo Academy. Opvallend is de Top positie van Loyens & Loeff, dit kantoor is ook (vaak) een van de meest populaire kantoren onder studenten. Er zal een verband zijn tussen de populaire FB pagina en de populariteit van het kantoor. Ik durf alleen niet zeggen op welke wijze. Ook andere kantoren gebruiken hun FB aanwezigheid vooral om zich te richten op studenten.

De Top 25 op FB heeft een totaal andere volgorde dan de Top 25 in de jaarlijkse Stand van de Advocatuur. De nummer 1: De Brauw staat hier op plek 4. De nummer 2 NautaDutilh heeft het zelfs niet tot de lijst gehaald. Rotterdams trots PloumLodderPrincen staat op 6. Sommige internationale kantoren doen het goed met hun Nederlandse vestiging, zoals Simmons & Simmons op plaats 2 en Clifford Chance op 7. Andere komen totaal niet in de lijst voor, zoals Allen & Overy.

Sommige kantoren weten kennelijk zelfs hun eigen medewerkers niet te overtuigen van een like. Zij hebben namelijk minder likes dan ze personeelsleden hebben.
Speciale pagina’s komen ook voor. De pagina van Deterink is alleen voor hun TopsportDesk.

Geen pagina

De belangrijkste reden om een Top 25 te maken en geen Top 50 is dat een aantal kantoren in het geheel geen pagina heeft op Facebook. Een enkeling heeft dan nog het kantoor toegevoegd als Plaats op Facebook. Maar een substantieel deel van de Top50 heeft geen enkele aanwezigheid op Facebook.
Deze kantoren laten hiermee een hele grote kans liggen.

Conclusie

Aanwezigheid op Facebook is voor ieder groot advocatenkantoor een noodzaak. Doel en vormgeving kunnen per kantoor anders worden ingevuld. Werkt u voor particulieren dan zouden zij ook zeker informatie over uw kantoor op FB moeten kunnen vinden. Wilt u wervend zijn voor studenten? Dan moet uw pagina hen iets te bieden hebben.