Voor juristen

Home » Voor Juristen » Voor juristen

Vermelding Jurist

Je kunt een eenvoudige gratis vermelding van jouw gegevens krijgen op Overeenkomsten.nl.

Samenwerking en doorverwijzen

Wij verwijzen onze bezoekers door naar juristen. Een groot deel van onze juridische brieven is gratis. De bezoekers krijgen bij de documenten de juristen getoond die gespecialiseerd zijn op dat terrein. Er is ook een algemene zoekmogelijkheid voor de bezoekers om een passende jurist te vinden. De basisopname is voor alle juristen gratis. Een uitgebreidere vermelding kost bijna niets.
Zoekt een bezoeker als particulier een brief om een huurovereenkomst op te zeggen, dan toont de website daar de juiste juristen bij.

Gratis of betaald

Wij hopen dat de juristen actief deelnemen in het project. Dat kan door het aanleveren van juridische documenten die wij bewerken tot standaard modellen.
Ook kan je op je eigen site een link plaatsen naar Overeenkomsten.nl. Hoe meer links, hoe meer waarde voor Google, hoe meer bezoekers. Op deze manier is de som groter dan de delen.

Beëindiging en voorzetting

Aangesloten advocatenkantoren kunnen om hen moverende redenen op ieder moment opzeggen en worden binnen 48 uur van de site verwijderd.

Juristen kunnen meedoen

Spreekt dit concept jou aan? Wil je meer weten of verder praten? Wil je als kantoor direct aansluiten? Gebruik aanmeldformulier juristen of neem contact op met:
mr. Pablo van Klinken, directeur van JustitiaOmnibus.
Wij schrijven jouw concept-profiel, zoeken de foto’s, kortom je hoeft bijna niets te doen. Zodra het concept gereed is ontvangt je een melding.