Zoeken kan zoveel beter

Zoeken kan zoveel beter

Home » Zoeken kan zoveel beter

Zoeken

Zoeken in juridische data(banken) vindt nu nog ouderwets plaats. De zoeker tikt wat woorden of kiest menu-items en krijgt een resultaat gepresenteerd. Bijvoorbeeld zoekwoord is “letsel” gecombineerd met instantie is “rechtbank Leeuwarden”.Zoeken Google
Dat kan nu al zoveel beter. Op een enkele verbetering na is de manier waarop wij informatie zoeken in juridische databank nu nog hetzelfde als wij twintig jaar geleden deden. Nieuwe technieken bieden ons echter ook nieuwe mogelijkheden. Wat kunt u de komende jaren verwachten?

Analyse van big data

Het toverwoord van de afgelopen jaren is “big data” en dan natuurlijk vooral de analyse van die data. In de huidige databanken zit een schat aan informatie die nu niet aangeboord wordt. Waaraan kunt u denken bij onze bestaande databanken? Nieuwe analysetools kunnen onbeperkt verbanden leggen in aanwezige data. In die data kunnen zij ook patronen herkennen. Analysetools kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe vaak welke rechtbank de eiser gelijk geeft en hoe vaak de gedaagde. Analyses kunnen voorspellende cijfers maken zoals de duur van een procedure.
Kortom, de bestaande data bevatten nog een schat aan informatie die nu verborgen ligt vlak onder het oppervlak.

Grafische weergave van resultaten

De manier waarop uw zoekresultaten nu worden gepresenteerd is meestal een lijst van relevante documenten. Deze zijn soms te sorteren en soms voorzien van een icoontje. Dat kan ook anders. Grafische weergave van resultaten biedt veel meer inzicht. U ziet dan de resultaten niet lineair gepresenteerd, dus onder elkaar, maar in een grafische vorm die de relevantie vergroot. Buiten het juridische domein zijn prachtige voorbeelden van grafische weergave van statistische Gapminder voorbeeldinformatie. Kijkt u vooral een keer naar een TED lezing van Hans Rosling of op de website van zijn organisatie gapminder . Voor het juridische domein is er een voorzichtige US startup fastcase.com.

Sociaal Zoeken

Bij sociaal zoeken wordt niet alleen gebruik gemaakt van de normale ouderwetse zoekmethode. Sociaal zoeken is bijvoorbeeld het inschakelen van een bestaand netwerk zoals Facebook. De zoekopdracht #durftevragen op Twitter. Facebook is er van overtuigd dat sociaal zoeken belangrijker zal worden dan zoeken via zoekmachines. Zij denken dat u liever op Facebook vraagt om een goed hotel in Madrid, dan dat u dit zoekt via een zoekmachine.
In het juridische domein ken ik nog geen professionele voorbeelden. Er zijn natuurlijk veel fora waar rechtzoekenden hun vragen kwijt kunnen. Maar juristen die elkaar helpen met het vinden van uitspraken zijn minder makkelijk te vinden. Een aantal vooreelden staan op de helaas ook niet meer bijgewerkte site van rechtencommentaar.nl.

Sociaal resultaat toevoegen

Hierbij worden twee soorten resultaat toegevoegd. De eerste zijn commentaren van anderen op juridische documenten. Dit zie je nu al bijvoorbeeld op Boek9 of vergelijkbare deels user generated content. Bij een geavanceerdere vorm kan je voorstellen dat als een bepaalde uitspraak wordt gevonden door de zoekmachine alle blogs die over deze uitspraak of dit leerstuk gaan direct getoond worden. Een prachtig voorbeeld in Amerika is Casetext.
De andere vorm van sociaal resultaat is de bekende Amazon variant: anderen zochten ook. Deze kan op verschillende manieren worden gebouwd. Bij een bepaalde zoekopdracht weet de zoekmachine welke resultaten vaker zijn aangeklikt. Deze worden relevanter gemaakt bij de volgende keer dat het resultaat wordt getoond. Een tweede mogelijkheid is dat de resultaten mede worden bepaald door waarderingen die anderen aan een bepaald resultaat hebben gegeven.